Zonneboiler-Subsidie.nl

Zonneboiler kopen met subsidie

ISDE Subsidie zonneboilers

Zonneboilers worden voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van tapwater door de zon. Ook kunnen zonneboilers worden gebruikt om het verwarmingscircuit te ondersteunen. Afhankelijk van de situatie kan met een zonneboiler systeem een flinke besparing op gas worden gerealiseerd. Er zijn vele soorten en maten zonneboiler systemen beschikbaar.

Vanaf Januari 2016 zijn er aanzienlijke zonneboiler ISDE subsidies beschikbaar op zonneboiler systemen. Deze zonne boiler ISDE subsidies worden aangeboden namens de regering via de RVO. Door de RVO goedgekeurde systemen staan vermeld in de apparatenlijst. Voor ISDE subsidie op zonneboiler systemen op maat kan een aparte rapportage worden opgesteld en ingediend. Deze aanzienlijke ISDE zonneboiler subsidies moeten het monteren van zonneboiler systemen toegankelijker maken.

ISDE Subsidie particulieren

Er zijn een aantal spelregels voor het aanvragen van een zonneboiler ISDE subsidie, de RVO zegt hierover:

 • U heeft de zonneboiler na 1 januari 2016 aangeschaft.
 • Binnen 3 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst voor de zonneboiler heeft u de ISDE zonneboiler  subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u de zonneboiler ISDE subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat de zonneboiler bij aanvraag van de subsidie al is betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • De zonneboiler is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • De zonneboiler is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag de zonneboiler met ISDE subsidie niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.


ISDE Subsidie Bedrijven

Voor bedrijven gelden andere regels, de ISDE zonne boiler subsidie moet eerst worden aangevraagd vooraleer er tot aanschaf kan worden overgegaan. De verwachtte wacht tijd voor een zonneboiler ISDE subsidie aanvraag bij de RVO kan oplopen tot 8 weken. De RVO geeft aan:

 • U heeft het plan voor de aanschaf en installatie van een zonneboiler die voldoen aan de (technische) eisen. Dan dient u bij de RVO een ISDE zonneboiler subsidieaanvraag in.
 • Doe de ISDE zonneboiler subsidie aanvraag via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw e-Herkenningsmiddel.
 • U mag pas een verplichting aangaan, nadat u bij de RVO de zonneboiIer SDE subsidie heeft aangevraagd: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u de verplichting aangaan voordat de RVO een besluit over de zonne boiler ISDE subsidie aanvraag heeft gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat de RVO uw ISDE subsidie aanvraag afwijst omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 • Na de installatie en betaling van de zonneboiler vraagt u vaststelling aan van de ISDE zonneboiler subsidie, uiterlijk 12 maanden na de verlening (dus niet na de aanvraag).
 • Daarna betaald de RVO de zonneboiler-subsidie aan u uit. U vraagt een zonneboiler offerte voor de aanschaf en installatie van een geselecteerd zonneboiler systeem.


Zonneboiler offerte

Laat u voor het best passend zonneboiler systeem vrijblijvend adviseren door één van onze partners.